Php deneme Sayfası

12)
{$faiz=0.1;
$odenecek=$para+$para*$faiz;}

else if ($ay>24)
{$faiz=0.2;
$odenecek=$para+$para*$faiz;}

else if ($ay>48)
{$faiz=0.3;
$odenecek=$para+$para*$faiz;}

else if ($ay>60)
{$faiz=0.4;
$odenecek=$para+$para*$faiz;}

else
{$faiz=0.05;
$odenecek=$para+$para*$faiz;}

echo “ÖDENECEK PARA=”.$odenecek.”TL”;
?>